Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Rekisteriseloste (August Company Oy)
Viimeksi päivitetty 11.07.2017

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä: 27.1.2017

1. Rekisterin pitäjä

August Company Oy
Silllankorvankatu 29
05810 HYVINKÄÄ
Puhelin 0400548720
Ytunnus 2720164-6
Sähköposti august.palvelut@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toni Pae
august.palvelut@gmail.com

3. Rekisterin nimi

August Company Oy asiakasrekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilö on rekisteröitynyt August Company Oy:n asiakkaaksi, ostanut tavaraa tai palveluita ja/tai osallistuu August Company Oy:n järjestämään tilaisuuteen.

Henkilötietoja tarvitaan seuraavien palvelujen toteuttamiseen ns. asiallisessa yhteydessä:
• jäsenhallinta
• laskujen ja maksujen hallinta
• tilausten hallinta
• tiedotteiden hallinta
• käyttöoikeuksien hallinta
• käyttäjätunnistus ja toiminnan tilastointi
• uusien ja olemassa olevien tuotteiden tarjonta
Tietoja säilytetään August Company Oy-asiakassuhteen jatkumisen ajan. August Company Oy-asiakassuhteen päättyessä kaikki tiedot kyseisestä yhteisöstä(palelusta) poistetaan viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua palvelusuhteen päättymisestä. Jäsen voi erota yhteisöstä itse pyytämällä jäsenrekisterivastaavaa poistamaan henkilötietonsa jäsenrekisteristä tai olemalla kirjautumatta yhteisöön. Jäsenen katsotaan eronneen yhteisöstä, jos hän ei ole kahteen (2) vuoteen kirjautunut sisään käyttäjätunnuksellaan August Company:n mikäli olemassa oleviin palveluihin. Tällöin yhteisö poistaa henkilön ilmoittamat tiedot jäsenrekisteristä sekä käyttäjätunnuksen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan tallettaa rekisteröidystä seuraavia tietoja ja tietotyyppejä. Jotka ovat olennaisia:
• Etunimi
• Sukunimi
• Postinumero
• Toimitusosoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Tiedot rekisteröidyn mahdollisesti olevan palvelukäytön asetuksista
• Rekisteröidyn jäsenyyteen liittyviä tietoja
• Tiedot luoduista laskuista ja maksusuorituksista
• Toimitustiedot
• Rekisteröidyn palvelun käyttöoikeuksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Ei käytössä

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.
Paitsi siinä vaiheessa kun otamme käyttöön August Company Oy -lisäpalveluita kuten verkkolaskut, verkkomaksut, perintäpalvelut, voidaan seuraavia tietoja luovuttaa August Company Oy-yhteistyökumppaneille vain kyseisen palvelun suorittamista varten: Jäsenen etunimi, sukunimi tai huoltajan etunimi, sukunimi, jäsenen yhteystiedot, laskutukseen ja toimituksiin liittyvät tiedot.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja käsittelytoimet

Manuaalinen aineisto: Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: August Company Oy-palvelun mahdollisesti olevan rekisterin tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen. August Company Oy- mahdolliseen palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on suojattu.
Rekisteröidyllä henkilöllä on pääsy järjestelmään tallennettuihin omiin tietoihinsa. Lisäksi järjestelmässä voidaan määritellä käyttöoikeuksia rajaten käyttöoikeus kattamaan organisaatio-osia ja ominaisuuksia, jotka kuuluvat toimihenkilön asialliseen toimen piiriin. Tällaisia oikeuksia on pääkäyttäjä, tilinhoitaja ja apukäyttäjä käyttöoikeus (oma yhteisö). Lisäksi ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy järjestelmään palvelun ylläpito- ja tukitoimia varten. Lisäksi verkkokaupan palveluntarjoaja saattaa verkkokaupan toiminnan kehittämisessä katsoa tarpeelliseksi käydä säätämässä ja korjaamassa tietokantoja toiminnan ylläpitämisessä.

Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
• Kaikki laitteet ja verkot on suojattu palomuurein (Lähde: https://www.zervant.com/fi/gdpr/)
• Verkkokaupan palveluntarjoaja kehittää jatkuvasti tietoturvakäytäntöjä ja tekee parannuksia. (Lähde: https://www.zervant.com/fi/gdpr/)
• Näitä ovat esim. verkkokaupan turvallisuutta lisäävät tekijät kuten: murtotestaukset, lähdekoodien tarkastelu, kyberturvallisuuden parantaminen, nousevien verkkohyökkäys uhkiin varautuminen parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyö viranomaisten kanssa. (Lähde: https://www.zervant.com/fi/gdpr/)
• Voit lukea lisää: https://www.zervant.com/fi/gdpr/
10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.